Garantija

Veikals jvrsound.lv piedāvātām precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija. Garantijas termiņš ir norādīts izvēlētās preces aprakstā. Saņemot preci, Jūs saņemiet garantijas karti ar atrunatiem garantijas nosacījumiem.

Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”prasībām (http://www.ptac.gov.lv/page/502).

Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši produkta ražotājrūpnīcas noteikumiem. Šajā gadījumā Jums ar garantijas apliecību un ar preces apmaksu apliecinošiem dokumemtiem/u jāgriežas pie garantijas apliecībā norādītā konkrētās preces servisa nodrošinātāja.
Garantija nav derīga, ja, apskatot preci, tiek atklāts, ka:
- ir mehāniski bojājumi, kuri spēj izraisīt preces bojājumu;
- bija nesankcionētais remonts;
- ir pagājis garantijas darbības termiņš;
- ja netiek ievēroti ekspluatācijas instrukcijas norādījumi;

Lai izvairītos no pārpartumiem, lūdzam rūpīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un sakidri norādīts: modeļa nosaukums, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus – šādā gadījumā talons tiks atzīts par spēkā neesošū.

Servisa centrs - jvrserviss.lv